» Bij poel Heesbeemd

Grond eigendom van Staatsbosbeheer.