» Feestbomen

Een bomenproject op initiatief van de Groengroep, dat in 1996 is gestart.

 

Febr.2012 , na 16 jaar. Een evaluatie. Wat zijn de ervaringen? Gaan we nog verder en hoe?

Er staan nu 50 bomen langs de Venloseweg; 23 om het Ghanaplein; 22 Heuvelsestraat; 9 langs de v.Vlattenstraat. Voorzien van naamplaatjes op een paaltje. Een prachtige groene long binnen de doelstellingen van de Groengroep.De eigenaars van de bomen; zijn trots op hun groene monument, hetgeen men kan afleiden uit de teksten op sommige plaatjes.

Boomplantproject in Sevenum, opbrengst van het project naar de derde wereld.

In 1996 haakt de jonge Groengroep in op subsidiemogelijkheden van het ministerie van ontwikkelingssamenwerking. De opbrengst van plantprojecten in Nederland, indien beschikbaar gesteld aan plantprojecten in de derde wereld, werd door het ministerie verhoogd met eenzelfde bedrag! De vraag was; is Sevenum enthousiast te krijgen voor gedachtenisbomen? Hoe zal men reageren? De animo bleek groot, meer dan 100 bomen in de grond en nog steeds is er belangstelling. Een prima resultaat!

De situatie Ghana.

In Ghana was pater Meddens reeds jaren bezig om de mensen te stimuleren meer bomen te planten. Er bestond een heidens volksgebruik dat bomen planten onheil zou brengen, terwijl bomen juist daar een scherm vormen tegen de oprukkende Sahara. Bomen brengen vruchten, helpen in het levensonderhoud. Geld uit Nederland voor pater Meddens en zijn mensen was zeer welkom en nu nog steeds wordt er geplant. Ontwikkelingshulp dicht bij de mensen!!! Het volksgebruik daar, is omgebogen in een succesvol aanplanten. De vrienden van Christopher, in het leven geroepen voor ontwikkelingswerk bij de bron, houdt de contacten levend met Ghana. Tot op heden gaan de opbrengsten van feestbomen als een donatie naar Ghana.

De kwestie onderhoud feestbomenbestand.

De bomen staan er over het algemeen goed bij. Er is wel eens een boom vervangen moeten worden, voor de rest houdt de natuur zichzelf in stand, mits in goede grond geplant en niet beschadigd. Die bomen moeten een paar honderd jaar mee kunnen, gaan hun waarde zeker nog bewijzen.  Probleem vormen de paaltjes met naamplaatjes erop. De sporen van 16 jaar, zijn goed zichtbaar. Paaltjes beginnen te rotten, plaatjes door de zon verweerd en bijna niet meer leesbaar. Het optuigen van dat geheel resp. vervangen is enorm kostbaar en daar willen we niet aan beginnen. De gemeente ziet dat ook niet zitten en is voorstander van een verzamelbord waarop de bomen met eigenaar zijn weergegeven. We stellen voor om de naamplaatjes aan de eigenaars terug te geven, zodra de paaltjes zijn versleten.  Als er eigenaars zijn die paaltjes met plaatjes willen vernieuwen op eigen gezag en kosten dan oké. Verder hebben we een register van de bomen met tekst en platte grond, waar deze staan. Via de Groengroep mail kunt u informatie opvragen uit het register. Deze wordt u dan toegezonden.

Naar de toekomst.

De Groengroep wil graag verder met de gedachtenisbomen. En zal t.z.t. met voorstellen komen. Elke boom die geplant is en in de toekomst gaat worden. Wordt in een register met plattegrond opgenomen. Alle bijzonderheden worden vermeld. Plantdatum, de aanleiding ( gedachtenis of feestelijke gelegenheid ) Gegevens zoals die nu op de kenplaatjes vermeld zijn. Een verzamelbord waar groepen bomen worden geplant met in het achterhoofd dat het 15 jaar meegaat, is denkbaar. De optie zoals boven vermeld en dan per mail toesturen of te inzage leggen lijkt ons wel zo praktisch.

De commissie feestbomen.