Afgelopen zaterdag 20 jan werk aan het landschap. De Groengroep was
actief op de Molenberg achter de speeltuin en de ingang van De
Haagens ( Joepie terrein ). Het is een mooie aanblik als je de witte
plekken van de zaagsneden op de knotten van de rij van 20 wilgen ziet
en het takkenhout netjes op rillen gezet er tussenin. Dat wordt weer
een mooie schuilgelegenheid voor de dieren en een voedselbron voor
kevers en andere insecten. Zo’n haag van wilgenhout gaat snel door de
schimmels en andere afbraak organismen verder omgezet worden in
voeding voor ander leven. Want dood hout leeft!! Dit is de ideale vorm
van recyclen; want zo gauw je het proces in handen legt van de natuur
dan ben je ideaal bezig ! Verder is de houtwal deels gedund en het
takkenhout in de wal gelegd en zijn de 12 hoogstambomen gesnoeid.
Deze cirkel van fruitbomen zal nabij vrucht gaan dragen; mits de bijen
voor bestuiving zorgen. We kunnen dit voorjaar naast de bloesem van
het fruit, ook de meidoorn zien bloeien. Beide planten ondersteunen
elkaar en zullen menig bijtje een hap stuifmeel en nectar bezorgen,
terwijl dezen de planten bestuiven. Het zal me benieuwen hoe druk dat
de bijen dit voorjaar bezig zullen zijn; we weten immers dat er sprake is
van een achteruitgang van het insectenleven van 30% , te wijten aan het
gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen van de laatste 15 jaren. In
de Haagens gaat de natuur er nog op vooruit; want Erik Bos gaat met
ingang van 2018, zo’n 2,6 ha van het gebied met zijn schapen begrazen.
Tot 15 juni -22 juni groeit het gras met bloemen en kruiden en kunnen
de planten zaad vormen, dan wordt er gemaaid en zo rond sept vindt er
na begrazing plaats. Door deze aanpak komen er meer verschillende
planten naar het gebied en dat is de verrijking die zich gaat afspelen. Het
gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen binnen land en tuinbouw
zal zijn langste tijd gehad hebben; ook heeft Monsanto door Lobbywerk
in Brussel het gebruik van het voor onze leefomgeving zo schadelijke
glyfosaat nog weten aan te houden. Universiteit Wageningen is volop
bezig met onderzoek naar het gebruik van biologische bestrijding, men
zoekt ook naar groene bestrijdingsmiddelen daarnaast; middelen die van
natuurlijke oorsprong of natuur identiek zijn. Biologische bestrijding; hoe
krijg je meer oorwormen in de boomgaard. De oorworm is een ideale
verdelger van appelbloedluizen en perenbladvlooien. Er staat ons nog
heel wat interessants te wachten door optimaal de kracht van de natuur
te benutten.
Wiel v.d.Linden.