Wereldwijd kijken naar vieze lucht.

In oktober vorig jaar is het Nederlandse satelliet Tropomi gelanceerd. Dit instrument meet heel nauwkeurig de wereldwijde luchtkwaliteit. (Bron NRC) Op onderstaande foto is te zien, dat er langgerekte pluimen stikstofdioxide boven Holland, het Ruhrgebied en boven Noord Limburg. Verontrustend!

 

 

 

 

 

 

 

 

Korstmossen

In Nederland kennen we ruim 800 soorten korstmossen.

Korstmossen halen hun voedingsstoffen uit regendruppels of stof in de lucht. Een korstmos is een samenlevingsverband tussen een schimmel en een alg.

Korstmossen reageren snel op veranderingen in die lucht. Daarom worden ze gezien als belangrijke indicatoren: de soortensamenstelling is een afspiegeling van de luchtkwaliteit. En die is ingrijpend veranderd in de afgelopen 40 jaar. Door het ontzwavelen en in de jaren 60 de overstap naar aardgas daalde de zwavelvervuiling en was een positieve ontwikkeling.

Intussen maakt men zich zorgen over het signaal dat korstmossen afgeven. Men ziet steeds meer geel. De opkomst van ammoniakminnaars in de natuur duidt op een toename van stikstof. Terwijl veel natuurlijke vegetatie in Nederland gevoelig is voor een overmaat aan stikstof. Het zou een verdere afname van de soortenrijkdom kunnen betekenen. Terwijl voor de 160 beschermde Natura2000-gebieden in ons land juist is vastgelegd dat de soortenrijkdom er niet verder mag afnemen.

 

 

 

 

 

 

 

Heksenvingermos, Klein dooiermos (bovenste rij)

Poedergeelkorst en Rondschaduwmos (onderste rij)

Dit zijn korstmossen, voortkomend op zomereik, die ammoniakminnaars zijn.

Dus als je uitgestreken vlekken geel korstmos op de zomereik treft, dan is de luchtkwaliteit met hoge concentraties ammoniak. Wat zie jij op een zomereik?

 

Aanleg tuinreservaat

Hoe maak je van je tuin een plek waar planten, dieren en mensen zich thuis voelen? Een tuinreservaat hoeft geen rommelige ongeordende verzamelplek te zijn van allerlei planten die je eigenlijk niet wil hebben. Ook als je van een minimalistische tuin houdt kun je er alle voorwaarden scheppen die je tuin aantrekkelijk maakt voor plant en dier. Houd je meer van een wilde tuin waar de natuur zoveel mogelijk haar gang kan gaan dan kun je ‘helemaal los’. Voor welke soort tuin je ook kiest, er zijn tien kenmerken die je helpen om van je tuin een tuinreservaat te maken.

In het algemeen geldt dat eenderde van een tuinreservaat niet is verhard. In een versteende tuin valt voor dieren weinig te halen. Ook mensen voelen zich gelukkiger in het groen dan tussen stenen.

De 10 kenmerken van een Tuinreservaat:

  1. Zo min mogelijk bestrating
  2. Planten, struiken en bomen met vruchten, noten en bloemen die insecten, vogels en vlinders lokken
  3. Een natuurlijke vijver met een geleidelijk aflopende oever of een andere was- en drinkgelegenheid voor dieren
  4. Klimplanten en struiken met doornen naast of tegen een gevel
  5. Natuurlijke beschutting en omheining waar egels onderdoor kunnen
  6. Gebruik geen schadelijke bestrijdingsmiddelen
  7. Niet snoeien in het broedseizoen (15 maart/15 juli)
  8. Een composthoop
  9. Rommelhoekjes en takkenrillen en –hopen
  10. Nestkastjes of verblijfplaatsen voor vogels, zoogdieren en insecten

 

Hoe meer punten je scoort, hoe meer kans op een optimaal tuinreservaat.