De gezondste regio van Nederland; het is amper te geloven, dat een groep mensen binnen onze gemeente op het idee komt dit etiket op onze regio te plakken. Kranten van een paar dagen geleden, doen het tegenovergestelde vermoeden. In ieder geval een behoorlijk ongezonde leefomgeving waarin wij ons bevinden. Ingezonden stukken van bezorgde  burgers die klachten uiten aan het adres van ondernemers en bestuurders.  Stikstofverbindingen ( ammoniak ), fijnstof, stank en uitlaat gassen. Zwaar dieselverkeer ook nog met old- timer tractors; exemplaren waarbij de kanker compleet door de uitlaatpijp komt gesnord.  Als je aan die milieu  factoren gaat meten dan zit dat allemaal ruim boven de toelaatbare hoeveelheden die voor mens en dier acceptabel zijn. Dit meldt het RIVM, het Rijks Instituut Voor de Leefomgeving. Hier is het dus echt niet gezond wonen en dat moet anders.  In andere provincies  hebben de overheden de rekensom gemaakt en de conclusies  getrokken. Leven onder die omstandigheden maakt mensen ziek, men treft maatregelen dat de kwaliteit van leven beter wordt. Ten dienste van het algemeen belang!!! Het is te hopen dat Limburg en Horst a.d. Maas daar ook voor kiest!!!

Kwaliteit impuls namens de Groengroep. Zorg voor meer groen!!!! Weg met de stenen tuinen; maakt de bodem maximaal open voor de elementen van de natuur. Zet het regenererend vermogen van die natuur zoveel mogelijk in. Bomen vormen de hoofdrolspelers in dat proces waar onze vervuilde omgeving zo’n behoefte aan heeft. Het opnemen van CO2, het dempen van geluid, het opvangen van stof. Ik zou u graag deelgenoot willen maken door aan ons adres met voorstellen te komen, De omgeving is n.l. van ons allemaal en staat ter beschikking, laten wij deze koesteren!! Bomen/ planten in een zo groot mogelijke verscheidenheid, voor alles wat leeft rondom.

Wiel v.d. Linden.