Massale eikenboom sterfte

Afgelopen week heb ik als Natuurgids meegewerkt aan de natuuravondvierdaagse.

In het mooie Kaldenbroek en in het Lottummer Schuitwater was een deel van de wandeling en mijn oog viel op de daar aanwezige eikenbossen en moest toch wel super schrikken. De bomen staan slecht bij! Als je door het bladerdak de hemel kunt zien, is dat geen goed teken.

In Sevenum staan natuurlijk ook eikenbomen op zandgronden en staan er over het algemeen ook niet erg florissant voor.

De stichting Het Limburgs Landschap heeft bij de provincie de noodklok geluid over de massale sterfte van de eiken.

Door de bioloog Roland Bobbink van de Radbout Universiteit is onderzoek verricht.

Zijn conclusie is, dat eiken in de Maasduinen 50- 70 procent minder vitaal zijn en grote kans op sterven.

 

 Kaldenbroek stervende eiken!

 

Stikstof

Het probleem is de te hoge concentratie reactieve stikstof en speelt een voorname rol van de bomensterfte. De reactieve stikstof uitstoot komt onder meer van dieselauto’s, vrachtwagens en tractoren. De grootste bron is echter mest en urine in de veehouderij.

 

Horst aan de Maas de gezondste regio 2025 van Europa!

Van de website:

Gezondheid is de verbindende factor en is een breed toepasbaar begrip; niet alleen mensen kunnen gezond of ongezond zijn, ook voedsel, bedrijven en maatschappijen kunnen gezond zijn. Gezonde bedrijven en instellingen hebben gezonde verdienmodellen, zijn financieel gezond en hebben gezonde werknemers. Bedrijven met gezonde werknemers hebben een hogere productiviteit, gemotiveerd personeel, lager verloop, kunnen nieuw personeel makkelijker aantrekken en het imago krijgt een boost.

 

De Groengroep is het hier helemaal mee eens, zelfs we promoten dat super!

 

Klevar

Uit de Hallo: Varkens of toeristen? Klucht of treurspel?

Aan de Kleefsedijk wilt men een megastal met 8000 varkens realiseren.

In juni schijnt het college een verrassend besluit genomen te hebben dat dit allemaal wel weer kan. De inzagetermijn van 6 weken loopt al.

 

Als je kijkt naar bovenstaande van massale bomensterfte, wat krijgen we nog meer in ons milieu? Toename van stank, mestoverschot en de genoemde reactieve stikstof!

Zullen de toeristische bedrijven (Schatberg, Toverland) en de restaurants (Turfhoeve, AC/ Jumbo, Macdonald, etc.) hiervan nadelige gevolgen vinden? Wordt het buurtschap Kleefsedijk sterk aangetast? Wat gebeurt er als er brand uit breekt, of als de ventilatoren het begeven?

 

Stelling

Varkens of gezonde leefomgeving? Varkens of gezond imago?

Een heroverweging van het college evenals de familie Haenen is dringend gewenst!

 

Wat vindt wethouder Paul Driessen (Essentie) hiervan eigenlijk? En als wethouder Bob Vorstermans (CDA) in het najaar in Zaerum gaat wonen, wat vertelt hij dan zijn kinderen over het milieu?

 

 

Ton Wismans