» Groengroep

Groengroep Sevenum

De Stichting Groengroep Sevenum bevordert en werkt actief aan de ontwikkeling en beheer van natuur en landschap in Sevenum. We trachten deze doelstelling te bereiken door samenwerking met de gemeente, burgers, agrariërs en maatschappelijke groeperingen zoals LLTB, Heemkunde vereniging en S.B.B.Met als gezamenlijk doel actief werken aan een leefbaar en aantrekkelijke gemeente met veel aandacht voor natuur, landschap en milieu. Kortom, een prettige leefomgeving.

 

Doelstellingen

Actief werken aan de ontwikkeling en het beheer van landschap en natuur in Sevenum is de hoofddoelstelling. Hiermee trachten we een bijdrage te leveren aan een goed en duurzaam milieu. Een nevendoelstelling is natuur en landschap onder de aandacht te brengenmiddels publicaties. De doelstelling wordt al een aantal jaren verwezenlijkt door projecten uit te voeren, die vaak als voorbeeld dienen.Het natuur-, landschap- en milieubeleid van de overheid mede vormgeven in samenwerking met de gemeente.Hierbij wordt nauw samengewerkt met maatschappelijke groeperingen, agrariërs en burgers. De Stichting Groengroep Sevenum onderhoudt een relatie met IVN De Maasdorpen enis mede drager van dit gedachtengoed.

 

Bestuur 2021

Voorzitter: Dion Stoop
Secretaris: Ron Janssen
Penningmeester: Henk Kersten

Peet van der Beele
Lowie van den Goor
Jan Philipsen
Erik Bos
Ton Wismans
Piet Nellen
Peter Keizers
Maik Gijsen
Pepijn van Essen

 

 

Download Groengroep folder