» Groengroep

Groengroep Sevenum

De Stichting Groengroep Sevenum bevordert en werkt actief aan de ontwikkeling en beheer van natuur en landschap in Sevenum. We trachten deze doelstelling te bereiken door samenwerking met de gemeente, burgers, agrariërs en maatschappelijke groeperingen zoals LLTB, Heemkunde vereniging en S.B.B.Met als gezamenlijk doel actief werken aan een leefbaar en aantrekkelijke gemeente met veel aandacht voor natuur, landschap en milieu. Kortom, een prettige leefomgeving.

Doelstellingen

Actief werken aan de ontwikkeling en het beheer van landschap en natuur in Sevenum is de hoofddoelstelling. Hiermee trachten we een bijdrage te leveren aan een goed en duurzaam milieu. Een nevendoelstelling is natuur en landschap onder de aandacht te brengenmiddels publicaties. De doelstelling wordt al een aantal jaren verwezenlijkt door projecten uit te voeren, die vaak als voorbeeld dienen.Het natuur-, landschap- en milieubeleid van de overheid mede vormgeven in samenwerking met de gemeente.Hierbij wordt nauw samengewerkt met maatschappelijke groeperingen, agrariërs en burgers. De Stichting Groengroep Sevenum onderhoudt een relatie met IVN De Maasdorpen enis mede drager van dit gedachtengoed.

Bestuur 2016

Voorzitter: Dion Stoop, Broek 9, 5975 PB Sevenum 077-4673187
Secretaris: Ron Janssen, Grubbenvorsterweg 49, 5975 RA Sevenum 077-4670321
Penningmeester: Henk Kersten, Kuiper 31, 5975 AZ Sevenum 077-4678126

 

Kerngroepleden 2016

Wiel van der Linden, Frankrijkweg 9, 5975 PC Sevenum 077-4671835
Peet van der Beele, Hoogbroek 15, 5975 NH Sevenum 077-4673036
Henk Kersten, Kuiper 31, 5975 AZ Sevenum 077-4678126
Wim Dekkers, Tongerlostraat 35, 5975 NC Sevenum 077-4672506
Lowie van den Goor, Blaktdijk 76, 5975 NE Sevenum 077-4671990
Jan Philipsen, Heesbeem 1, 5976NN Kronenberg 06-54902839
Erik Bos, Hazenhorstweg 7, 5975PA Sevenum 077-4674418
Ton Wismans, Maasbreeseweg 58, 5975 BP Sevenum 077-4673720
Piet Nellen, De Kuiper 19, Sevenum 077-4672714
Robert Schuurmans, Blaktdijk 27, 5976 NA Kronenberg 06-54231280

Lisa Gijsen
Maik Gijsen

 

Download Groengroep folder