Afgelopen zaterdag was het prachtig plantweer. Dus ook om aanplant te verrichten langs de heringerichte Groote Molenbeek. Vanuit de Groengroep ikv beginspraak zorg gedragen om een ecologische functionerende en beleefbare beek te behouden. Onderdeel hierbij was dat de beek begeleid dient te worden met een opgaande groenstrook.

 

Foto’s: ruim 25 mensen in de weer van Groengroep en KnopenLopen

IMG_5042 IMG_5046 IMG_5051

Dus afgelopen zaterdag met een heel leger aan de slag met de eerste 4000 stuks. Komende donderdag en eind van het jaar gaat de rest de grond in, zodat de aanplant resultaat oplevert en schaduw brengt op de beekloop.