Ondersteund door Landschap Horst a/d Maas en in nauwe samenspraak met de Heemkundevereniging Sevenum zijn in de kerkdorpen Sevenum, Kronenberg en Evertsoord door de Groengroep een drietal boerderijen onderscheiden met een “Pluim”.

De criteria die een rol hebben gespeeld bij de toekenning van de Pluim zijn:
– Behoud van het natuurlijk karakter van de boerderij
– Inpassing van de boerderij in het landschap
– De juiste mate van “rommeligheid”

Naast de eer is het gewin voor de eigenaren van de boerderijen een eiken houten landschapspoort.
De pluimwinnaars zijn:

Ger en Hay van Enckevort, Driekooienweg 1, Evertsoord

Pubben Kreesjaan Bert

Poort met opschrift: “Pubben Kreesjaan Bert” (de eerste eigenaar en tevens vader van de
pluimwinnaars)

Het juryrapport luidt:
• Hofjesboerderij gebouwd tijdens de ontginning rond de oorlog
• Streekeigen boerderij met een juiste verhouding tussen tuin en erfbeplanting.
• Het op geslaagde wijze inpassen van lelijke elementen zoals de maiskuil.

Wendy en Ger Roodbeen, Kronenbergweg 23, Kronenberg

Cronenberghs Hoek

Poort met opschrift: “Cronenberghs Hoek” (Op de Thiends Carten van 1745 spreekt men over “ende
weijlanden in den Cronenberghs Hoek tegens Het groote veld”).

Het juryrapport luidde:
• Authentieke boerderij “hallenhuis met kruk”
• Mooie boomgaard op oorspronkelijke wijze aangelegd
• De juiste mate van rommeligheid
• Het natuurlijke karakter van deze boerderij is op bijzondere wijze in stand gehouden.
Christel en Thijs Tacken, De Hees 23, Sevenum

Verlinden Plats

Poort met opschrift: “Verlinden Plats” (In 1603 woonde hier een zekere Nijs Verlinden)

Het juryrapport luide:
• Hallenhuis met kruk
• Juiste verhouding tussen tuin en erfbeplanting, tussen boomgaard en hagen.
• Niet chique, maar wel mooi

Pluimwinnaars namens de Groengroep van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding.

Ben Appeldoorn