Sinds 2003 worden in Sevenum akkerranden en overhoeken door de eigenaren, in samenwerking met Groengroep, ingezaaid met een mengsel van bloemrijke eenjarige gewassen.

Deze bloemrijke linten zorgden de afgelopen tien jaar voor een verfraaiing van het landschap. Inwoners en toeristen hebben kunnen genieten van de fraaie veelkleurige aankleding. Het mengsel was samengesteld uit veertien soorten die achtereenvolgend bloeien. door die veelsoortige samenstelling verandert dit lint gedurende de hele periode van bloemkleur en vorm. Ook de bezoekers van de bloemen veranderen met het verschil in voedsel met het het seizoen en het voedselaanbod.

In die linten vinden talrijke insecten zoals vlinders en bijen veel voedsel. Zeldzame soorten zoals de mooie koninginnepage en de grote ligusttrumpijlstaart zijn de afgelopen jaren, na lange afwezigheid weer gesignaleerd. De variatie in het aanbod van stuifmeel en nectar is voor insecten van levensbelang.

In de land- en tuinbouw is de belangstelling voor natuurlijke vijanden steeds groter. Met minder spuiten meer oogsten, dankzij de natuurlijke vijanden welke zich in de gevarieerde bloemrijke akkerranden vermeerderen, wordt steeds meer toegepast.

Na de bloei zullen zich de zaden vormen. Deze zaden zijn een geweldige voedselbron voor vogels. Hele kolonies groenlingen en vinken vonden de afgelopen jaren voedsel op die randen. Hopelijk kunnen we in de toekomst nog genieten van de leeuwerik die hier bijna verdwenen is.