Uitnodiging voor excursie en wederzijdse inspiratie

 

Beste nieuwe bewoners Krouwel en bovengenoemde organisaties,

Stg.Groengroep Sevenum heefttot doel om actief mee te denken, ideeën uit te werken en landschap en natuur te ontwikkelen, te beheren en te beleven. Vandaar hebben we destijds ook actief meegedacht om de nieuwe wijk ook een meerwaarde te geven in zijn landschappelijke omgeving en de inrichting en het beheer hierop af te stemmen.

Nu de woonwijk in wording is en er enige contacten zijn met enkele nieuwe bewoners, leek het ons waardevol een excursie te organiseren met uitleg over het gebied en toekomstig beeld van het gebied.

Naast inrichting en beheer zijn ook beleving en actieve participatie door nieuwe bewoners (erf/tuinaanplant) onderwerpen die het gebied tot een nog mooier plaatje maakt.

Op woensdag 2 mei verzamelen we bij “tuinhuis”familie van deRiet Van Vlattenstraat 119, via achterzijde te bereiken.

We starten om 19.00 uur met uitleg en rondgang en daarna komen we hier terug voor kop koffie en wederzijdse inspiratie/vragenuurtje.

 

Graag heten we jullie welkom en wanneer je niet kunt vernemen we het graag

 

Vriendelijke groeten,

 

Dhr. Ron Janssen

Secretaris Stg.Groengroep Sevenum

077-4670321

ron_janssen@planet.nl