Ontmoetingen in de natuur met de natuur,eventueel met landschap en of cultuur.  Edmond Staal van Limb. Landschap is de acteur en natuurfilmer Maurice Nijsten maakt de plaatjes. Ze spelen de kijkers voor, hoe je natuur kunt ervaren en beleven. Het is een kwestie van kijken en je de vraag stellen, wat is dat en hoe werkt het. Vanzelf wordt je dan nieuwsgierig en langzamerhand wordt de belangstelling groter. Voor de mens van tegenwoordig, is een heroriëntatie op dat punt wel zinvol, omdat we veel meer in een kunstmatige wereld leven. Kijken naar en genieten van de dingen om je heen, want er valt een hoop te ontdekken. Buiten dat het heel aardig en interessant is voor jezelf, is het ook nog eens nuttig. Want interesse leidt tot bijdrage aan onze leefwereld, aan het in stand houden en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit, iets waar wij als Groengroep veel plezier aan beleven. Een dynamische samenleving, waar zoveel mogelijk mensen aan deel hebben.

De bijtjes, de insecten ; heb ik wel genoeg gedaan aan het leven van de bij? Ik, zie dat ze nog volop vliegen op de klimop, de phaselia, de boekweit, zonnebloemen de balsemien. Aan het begin van het jaar heb ik o.a. bloemenmengsel gezaaid van de Groengroep. Op het stuk waar aardappels hebben gestaan, is komkommerkruid gaan groeien, dat is ook een plant die wekenlang bijen trekt. Kogeldistel heeft er gestaan, een plant die een grote verscheidenheid aan insecten trekt o.a. vlinders. Ja en niet te vergeten de adderwortel naast de balsemien, ik noem ze  kampioenen. Enkele maanden hoor ik het gezoem als ik door de tuin naar achter loop. Een drukte van belang op deze nectar planten. Ik denk dat ik een potje honing verdiend heb van Tudie v.d.Beele. Je mag dan geen bestrijdingsmiddelen gebruikt hebben, want dat is de dood voor veel bijen. Tachtig procent van de planten is afhankelijk van de bij, dus lang zullen ze leven!!!

Wiel v.d.Linden.