Voortgang Poortenproject:

Zoals op de bijgevoegde foto te zien is zijn de houten toegangspoorten nagenoeg klaar. De Heemkunde vereniging heeft inmiddels een voorstel uitgewerkt met oude historische namen van de gebieden waartoe de poorten toegang zullen geven. Nadat deze namen met de toekomstige eigenaren zijn afgestemd zullen ze in de poorten gefreesd worden. De namen zullen in het dialect worden aangebracht. Wanneer alles volgens planning verloopt zullen de 12 poorten nog in de maand januari  geplaatst worden.  De poorten met een breedte van ongeveer  4 meter zijn werkelijk prachtig geworden en zullen een waardevolle bijdrage leveren  aan het verfraaien van ons buitengebied.

 

Poelenbestand in de voormalige gemeente Sevenum.

Van de ruim 70 poelen in de voormalige gemeente Sevenum heeft de Groengroep een tiental poelen tot “adoptiepoelen” verklaard.  De ontwikkeling van deze poelen worden nauwlettend gevolgd op het gebied van flora en fauna. Daarnaast heeft de Groengroep ook het onderhoud van deze poelen voor zijn rekening genomen.  Waaruit bestaat dit onderhoud? Het is van groot belang dat er voldoende zonlicht in een poel komt. In de praktijk zien we echter vaak dat de vegetatie zo snel groeit dat de poel al snel verscholen gaat in het groen. Onderhoud betekent dus vaak het verwijderen van jonge opslag en bomen. Daarnaast moeten we er voor zorgen dat de poelen niet te ondiep worden door verzanding en vegetatie in de poel.

Waar bevinden onze adoptiepoelen zich?

  • 4 poelen in de hoek Heesbeemden / Linderspedje
  • 2 poelen op ’t Loar
  • Poel aan de Rieterdijk
  • Poel in de Mér
  • Poel aan de Paterstraat
  • Poel  nabij  de oude Blakt

Loop gerust eens langs een van de poelen, het is de moeite waard.

Een van de poelen:  hoek Heesbeemden/Linderspedje.

 

De Groengroep is actief met betrekking tot het adviseren van de groenvoorziening binnen het nieuwe Komplan van Sevenum

Mede op aandringen van de klankbordgroep ‘Komplan Sevenum’ heeft de Gemeente Horst a.d. Maas de Groengroep verzocht advies uit te brengen voor de groenaanplant binnen het gebied Kruisweide – Heren van Zaerum –  Parkeervoorziening hoek Dorperweiden/Pastoor Vullingsstraat.   Aan deze uitnodiging geven wij graag gehoor. Binnen een week zal de Groengroep zijn advies uitbrengen voor dit gebied. Dit advies zal niet alleen de aanplant van groen door de gemeente behelzen, maar ook nadrukkelijk een oproep aan de gemeente om de aanwonende particulieren te stimuleren ook een bijdrage te leveren aan het verfraaien van dit gebied. Deze stimulans zou kunnen bestaan uit het gratis verstrekken van het benodigde plantmateriaal onder het motto: “samen verantwoordelijkheid nemen voor een mooie leefomgeving”.

Ben Appeldoorn