Natuur snuiven in het blakterbeek park.

Veel mensen komen daar; ouderen om te wandelen, jeugdigen om te spelen. De toestellen die er zijn, dagen de kinderen nog steeds uit, prima!!!  Rondleidingen worden er gehouden; scholen worden in contact gebracht met de natuur d.m.v. natuurlessen. Wij als Groengroep zijn daar actief, maar ook IVN via Natuur en jeugd. Wat zo’n gebied toch betekenisvol kan zijn en is. De vorige week was groep 5 van de Dobbelsteen er een middag. De klas is in twee groepen verdeeld terwijl  een groep wateronderzoek deed; werd het ander deel verteld over de samenhang tussen de op dat moment uitbundig bloeiende natuur en de bijen. Terwijl de bijtjes nectar en stuifmeel verzamelen op de bloemen, brengen ze stuifmeel, wat aan hun  pootjes zit in contact met de stamper ( het vrouwelijk deel v.d. bloem) in het midden. De bevruchting vindt plaats en de plant gaat aan de volgende fase beginnen. Miljarden bevruchtingen vinden zo elk jaar plaats met dank aan al die bijtjes; die hier in de hoofdrol meespelen. De afhankelijkheid van ons als mensen, van dit systeem, kan niet genoeg onder de aandacht worden gehouden.

Deze week zitten we 4 avonden van 18 30 uur tot 20 uur telkens met twee groepen van gem. 20 jeugdigen van het jongerengilde in het park. Naast wateronderzoek in de poelen, door een groep; gaat de andere groep naar de bijen hal en komt de imker aan het woord. Gisteren hebben we plezierig met elkaar doorgebracht, menig kikkervisje, libellelarve, geelgerande watertor, bloedzuiger enz. hebben ons verbaast. Wat een diversiteit aan leven!! De imkers hebben de jeugd een inkijk gegeven in het complexe leven van de bij en het belang onderstreept van dit honing producerende beestje. Na afloop wordt de kinderen een zakje bloemenzaad aangeboden door de Groengroep. Elke deelnemer gaat aan de slag met zaaien; we hopen dat hierdoor de bijtjes een steun in de rug wordt gegeven voor een vruchtbaar leventje. Ook vlinders zullen profijt trekken en in het stadium van zaadvorming zullen de vogels zich melden voor een hapje terwijl wij  mensen genieten  van het kleurrijke schouwspel.

Wiel v.d.Linden