Vandaag in ut stukske: Pastoor Vullingsstraat, Groote Molenbeek  en boomrijk centrum en dorp

Pastoor Vullingsstraat

Een intensief overleg met gemeente heeft ertoe geleid dat het plein omgevormd wordt tot parkeerplaats met omkadering van hagen en bomen en centraal enkele bomen. Een oplossing om weer tot een fraai iets te komen.

Met enkele vroegere adoptieouders van deze bomen is reeds contact en wanneer je nog geen contact hebt,  graag even reactie. Het is de bedoeling om met een herstart de bomen opnieuw aan te planten en voor eenieder een duurzame groen monumentje terug te krijgen.

Adoptie-ouders: Wanneer je nog geen contact hebt met Groengroep, graag een mailtje svp.

Groote Molenbeek

Voortschrijdend inzicht in water en beheer heeft geleid tot aanpassing beekloop. Waterschap voert dit momenteel uit en wij hebben actief meegedacht vanuit water en ecologie. Zo is het de bedoeling om naast de beek enige plasdraslaagtes te creëren en bij de aanplant doorzichten te behouden voor de vele wandelaars. Daarbij is variatie in en langs de beek het toverwoord voor flora en fauna.

Boomrijk centrum en dorp

De dynamiek in een dorpskern is groot en dan is het goed om actief mee te denken om naast functionaliteit ook een aantrekkelijke en uitnodigende kern te behouden. Samen met de gemeente en wellicht ondernemers kunnen hier bomen een nieuwe plek en meerdere plekken vinden, zodat hetgeen verdwijnt aan groen toch weer terug komt en bijdraagt aan een mooi visitekaartje voor het dorp en de ondernemers.

Groeten, Ron Janssen