Onderhoud aan de jeneverbesstruiken op de Schatberghei. Wij waren daar zaterdag 12 april; weer een werkdag zoals dat heet. Daar staan zo’n 50 struiken van deze conifeerachtige plant; waarvan er 2 wilde soorten in Nederland voor komen. Deze struiken zijn nog pas 2 meter rondom elke plant, vrijgemaakt en er is een kalkmengsel gestrooid. De verzuring van de grond gaan we hiermee tegen en de kiemplantjes die de plant voortbrengt via zaad, zullen dan beter tot ontwikkeling komen. Nu zijn we bezig geweest met het verwijderen van jonge bomen die de open ruimte dreigen te doen dichtgroeien.

Enkele jaren geleden zijn de jeneverbesstruiken totaal vrijgemaakt en als het ware uit het bos gehaald. Er is een landschap gevormd waar de jeneverbes zich het meest geschikt  voelt.  Karige omstandigheden, droogte en veel zon. De wandelaar ziet nu de stuifduintjes met de mooie conifeerachtige struiken, het is alsof je door een park loopt! Om het beeld te houden, is er regelmatig werk aan de winkel. Zo moeten er nog heel wat jonge boompjes worden weggenomen totdat de bodem voldoende dicht is en ook begroeid met heide en mossen, dat zaad van bomen niet zo gauw meer gaat kiemen.

Werk voor schoolkinderen, is hier ook wel weggelegd. Kinderen van tegenwoordig willen graag de handen uit de mouwen steken. Het verwijderen van jonge bomen binnen dit project, zou heel interessant zijn voor de jeugd. Ze dragen hiermee bij aan het in stand houden van een stukje biodiversiteit. In hun eigen omgeving notabene.

 

Wiel v.d.Linden.