Het Serumse landschap is al vaker bezongen, ik wil graag enkele gebiedjes noemen die er toe doen en hoe de Groengroep daarin staat. Wij streven n.l. naar behoud van natuurwaarden en zo mogelijk verbeteringen van dezen.

De Gelderhei; een aantal jaren terug hebben we dunningen uitgevoerd in het bos dat was ontstaan. Open plekken gaven de hei kansen. Mooie heideveldjes zijn het resultaat; maar….overal zijn jonge bomen, berk, den, vogelkers opgekomen en die dreigen de heide te verdringen. De jonge opslag moet weggehakt worden anders komen we rap terug bij af, beheersmaatregelen noemt men dat! Wie de “knopen lopen” afslag volgt vanaf het bord “gelderheide” parallel aan de gasleiding kan genieten van een ”mooi stukje” en zien waar het om gaat!!  De zandvlakte der gasleiding; voor dat de tweede leiding was gelegd, groeide er bekertjesmos en was er een mooi heideveld. Op dit moment zijn we dat kwijt ( de tol van aanleg v.d. 2e gasleiding ) nu streven we ernaar de hei terug te krijgen. Het met een mestverspreider opbrengen van heideplagsel lijkt succes te hebben, we hebben n.l. al jonge heiplanten waargenomen op dat stuk, hoera!! . Vervolgens komen ook dennetjes en berken op, die de hei zullen beconcurreren, dus…..verwijderen! De zuidoostelijke helft van de zandvlakte toont sporen van tractoren/ motoren, bestuurd door mensen die puur voor de lol door het gebied rauzen!! Als er zich planten zouden willen vestigen; denk aan bekertjesmos, dan is zoiets ontoelaatbaar!! Trouwens de mens heeft al zoveel asfalt te beschikking om zich te doen gelden als soort op aarde, dat hij daar maar gaat rijden. Overigens als we denken aan zandverstuivingen op dat stuk, dan is betreden maar beperkt toelaatbaar; wil je de dynamiek van de wind op het zand z’n gang laten gaan. Het blijft spannend het spel van wind en zand waar te nemen en de patronen die ontstaan te volgen. Ik denk ook dat we moeten werken  aan het scheppen van de juiste voorwaarden, om verstuivingen aan de gang te krijgen. Op de Bergerhei zijn voorbeeldsituaties te volgen. De jeneverbes ;  een struik waar wij er zo’n 40 van hebben op de Schatberghei en die last heeft van natuurlijke verjonging t.g.v. omgevingsfactoren. We hebben projecten uitgevoerd om dat proces van verjonging weer om gang te krijgen en moeten er nog “bij” blijven om deze vrij zeldzame plant te behouden. Voor deze op een conifeer lijkende struik is openheid noodzakelijk, ze moeten in de volle zon staan!! Dat betekent; alles wat aan bomen in de omgeving v.d. jeneverbes zich heeft gevestigd moet verwijderd worden. Met dit artikel wil ik u duidelijk maken dat het moeite kost om het moois wat we hebben, te behouden. De rol die wij spelen in dit verband als vrijwilligers club wordt in veel natuurgebieden gespeeld door Staatsbosbeheer of Limbugs landschap. Het doel is hetzelfde; natuurbehoud  en zorgen voor diversiteit de kracht van de natuur!!

Wiel v.d.Linden.