Bloeiende bermen een aanwinst voor mens en dier

Op diverse plaatsen in ons mooie dorpje worden we op dit moment getrakteerd op fraaie bloeiende bermen. In samenspraak tussen de Groengroep, Imkersvereniging en Gemeente is overeengekomen dat daar waar er graafwerkzaamheden in de bermen plaatsvinden, deze bermen vervolgens worden ingezaaid met een mengsel van gras en bloeiende wilde planten.  Het maaibeleid van de gemeente is er vervolgens  op gericht  de bloemen te laten bloeien en ook te laten zaaien. Een garantie dat ook in de komende jaren bloemen opnieuw tot bloei kunnen komen.

2015 akkerrand

Ik hoor erg veel lof over deze aanpak, burgers die genieten van de bloemenpracht, vlinders, bijen en andere insecten die in hun zoektocht naar nectar en stuifmeel beloond worden.                                   Door de schaalvergroting in de landbouw zijn er grote percelen ontstaan en is het aantal akkerranden tot een minimum beperkt geworden.  De akkerranden maar zeker ook de grote percelen worden dusdanig bewerkt dat ze nog maar uit een kleur bestaan: “Groen”.  In dit kader wordt er binnen de  imkerij gesproken over:  “de groene woestijn”.  Het is triest om te moeten constateren dat in de kernen en steden een gunstiger leefklimaat voor de bijen is ontstaan dan op het platteland.  Ook vanuit dit oogpunt bezien is dit nieuwe “bermenbeleid” zo ontzettend belangrijk.                                   Echter juist nu wij met de gemeentelijke overheid een zo  belangrijke stap gezet hebben zie ik op diverse plaatsen de “zitmaaierterreur” toeslaan.  Diverse particulieren vinden de bloeiende bermen prachtig, echter niet op hun perceel.  Het gevolg is dat er op diverse plaatsen bermen toch weer gemaaid worden alvorens de bloemen hebben kunnen bloeien en zo te zorgen voor het nageslacht.  Doodzonde !!!

En laten we eerlijk zijn een bloeiende akkerrand is toch veel mooier dan een saaie groen vlakte.

Immers: “Met een verjaardag geven we wel een bos bloemen cadeau echter zelden een bos gras”.

 

Ben Appeldoorn