Vandaag in ut stukske: Joepiepedje de eerste uitvoering, Jeugdprinsen bekroning, Vrienden Van…., kwisvraag: Gaelstart.

 

Joepiepedje de eerste uitvoering

Al geruime tijd zijn de voorbereidingen vanuit Groengroep en KnopenLopen volop gaande. En samen met Joepie natuurlijk! Bijgaand het plan dat is vastgesteld en veel waardering krijgt. Financiering is langzaam sluitende en gezien het plantseizoen gaan we vast van start.

 

Het Joepiepedje heeft tot doel voor eenieder te voet een begaanbaar pedje te creëren, waarmee landschap beleefd wordt en we loslopende honden in weiland en op percelen voorkomen.

Met de aanplant wordt het cultuurhistorische landschap versterkt en nemen de ecologische waarden toe. Ook hier weer oude benamingen om het landschap leesbaar te maken.

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderstaand het tracé dat in 1900 ook al een lijn was in het landschap!

Het graafwerk van eerste deel vanaf Linderspaadje start deze week en ook de brug komt spoedig. Vervolggraafwerk en aanleg pad zal spoedig volgen. Gemeente Horst aan de Maas is nog doende met hun bijdrage, dus met een ondersteuning vanuit gemeente kunnen we echt volle vaart verder.

 

 

Jeugdprinsen bekroning

In het gehele Prinsengeweld was er binnen het Jeugdprinsengezelschap een actieve vrijwilliger van de Groengroep. Een mooie reden om het viertal te verblijden met een blijvende herinnering aan deze carnaval met ieder een eigen Zaerums striepke dat we gaan planten na de carnaval.

Het bleek een mooie geste en weer aandacht voor de groene omgeving!

 

 Vrienden Van….

Het feit dat de Groengroep en KnopenLopen steeds vaker vragen krijgen om ons te steunen/helpen, hebben we iets moois bedacht. Zaterdag 7 maart een eerste lancering en de 16e maart op de NL doet werkdag GG-KL zal een presentatie van ons te zien zijn  met volle aandacht in de media…

Wordt vervolgd…..

 

Gaelstart

Om ut stukske af te sluiten een kwisvraag: Waar is de Gaelstart en wat is de Gaelstart??

Na de Carnaval zal het duidelijk te zien zijn!

 

Unne bieëstig schoeëne carnaval!

 

Spraek Groengroep mingse gerus aan asse un good idee hes!

 

Ron Janssen

Stg. Groengroep Sevenum

ron_janssen@planet.nl

077-4670321