De eerste werkdag zit er al op. Deze was samen  met de geocachers waar wij al enkele jaren bij de jeneverbes werken.  In totaal waren wij met 35 personen aan het werk. Na 15 jaar zorgen om – en voor de jeneverbes zien we resultaat . We zagen meerdere jonge jeneverbessen opkomen.  Nu nog zorgen dat bomen kunnen groeien. Wij zijn  heel blij dat er resultaat te zien is bij dit project. Maar… er zijn nog veel meer natuurprojecten waar aan gewerkt moet worden.

De data en de werkplekken voor dit najaar en winterperiode:

  • 13 oktober : poel opschonen in de Blakt voor de kamsalamander
  • 3 november :  zaagwerk bij de poelen in het Laar  en onderhoud aan borden fietsroute
  • 24 november boom planten en meehelpen bij erfbepranting
  • 15 december: onderhoud in het gebied Blakt/ Hagens
  • 29 december zaagwerk bij de poel Laar  en eindejaars borrel
  • 19 januari houtwal onderhouden in de Elsbeemden
  • 9 februari : plantdag
  • 23 februari : onderhoud aan de wal naast de Groote Molenbeek

Deze data  staan vast maar de werkzaamheden kunnen nog wel veranderen of uitgebreid worden. De werkdagen  in het voorjaar  worden t.z.t. met werkzaamheden ingevuld. De locaties zijn dan moeilijker te bepalen om dat het broedseizoen is begonnen.

Wij houden U op de hoogte via het klökske,  de website:  http://groengroepsevenum.nl

en via de mail.

Wij beginnen op zaterdagmorgen om 9.00 uur tot ongeveer 12.30 uur

Voor informatie Dion Stoop 0625546509