Grootse werkdag zaterdag: aanleg “Hoêswei beej Crouwels”

Een plek die zoveel mogelijk mensen stimuleert om ook een bijdrage te leveren aan een gezonde leefwereld voor mens en dier en waardering krijgen voor het landschap. Dat is het idee achter de dorpsgaard, ‘Hoêswei beej Crouwels’. De hoêswei   is van oudsher een hoogstamboomgaard geweest en wordt nu in ere hersteld. Op zaterdag 24 november worden er fruitbomen en hagen geplant op de werkdag dvan de Groengroep samen met andere vrijwilligers en kinderen. Kers op de taart zijn enkele fraaie landschapspoorten! Plaats van handeling: het cultuurhistorische erf van de familie Draak Simonsstraat 29 in Kronenberg.

Initiatief
Dit project is een initiatief van de familie Draak, Stichting Landschap Horst aan de Maas, stg. Groengroep Sevenum en de gemeente. We zijn erg blij met de medewerking van IKL, de dorpsraad en inwoners van Kronenberg. Samen gaan we aan de slag!

Een insectenvriendelijk en landschappelijk fraai erf
De leefomgeving van insecten en (solitaire) bijen staat voortdurend onder druk. We kunnen met z’n allen die leefomgeving ook verbeteren door bloeiende kruiden, struiken en bomen in eigen tuin of erf te planten.

Werkzaamheden komende zaterdag Werkdag Groengroep
Wat gaan we doen om een insectenvriendelijk en landschappelijk fraai erf te realiseren? We gaan aan de slag om de hoêswei te beplanten met bijen- en insectenvriendelijke bomen en struiken. Ook wordt er een poel aangelegd en twee fraaie poorten.  Er is in het voorjaar al een insectenhotel vanuit de bijenoase  geplaatst.

 

De plek die na zaterdag nog fraaier zal zijn

 

De hoêswei
De hoêswei is bedoeld om de betrokkenheid met natuur en het cultuurhistorische boerenerf bij dorpsbewoners te stimuleren. In de toekomst kan jong en oud  in de hoêswei aan de slag met als motto: “Samen leren in  de hoêswei beej Crouwels’’. Het uiteindelijke doel is dat steeds meer mensen hun eigen erf/landschap of tuin ook insectenvriendelijk gaan inrichten en onderhouden.

Leer- en ontmoetingsplekken
Dit project past in het beleid van stichting Landschap Horst aan de Maas om in alle dorpen van de gemeente, leer- ontmoetingsplekken te realiseren. De Groengroep stimulleert dit in onze gemeente enrom en heeft hierttoe contacten met dorpsraden en scholen samen met LHadM.

 

Feestelijk hoogtepunt: “Hiel Kroeneberg bakt ……….Zaerumse Stiepkes vlaai”

Komende zaterdag is het exact 10 jaar geleden dat we het Zaerumse Striepke project zijn gestart. Afgelopen jaren zijn er ruim 350 Zaerumse striepkes in de regio geplant, waarbij de boom in de Hoeswei van Draak als moederboom fungeerde en veel enthout heeft geleverd.

Het feit dat je van de Striepkes heerlijke appelvlaai kunt bakken is er hopelijk zaterdag een wedstrijd olv Lowie “Hiël Kroeneberg bakt”..

 

Laat je verassen, doen ook wij.

 

Programma werkdag Groengroep
De aanleg van de ‘Hoêswei beej Crouwels’ is op zaterdag 24 november op het historische erf van de famlilie Draak, Simonstraat 29 in Kronenberg. Met de koffie hopen we het feestelijke lustrum Zaerums Striepke te vieren!

Tot aanstaande zaterdag 9.00 uur

Info via Dion, 06-25546509.Graag schup meenemen!