Op zaterdag 12 mei zullen een aantal leden van het Natuur Historisch Genootschap  onze “adoptiepoelen” onderzoeken. Aan de hand van de waterkwaliteit, flora en fauna hopen we een goed beeld te verkrijgen van de conditie van de betreffende poelen. Deze informatie zal zeker ook van belang zijn voor het bepalen van het verdere onderhoud van de poelen. Naar mijn beleving zal deze dag erg interessant en leerzaam zijn.  We ... [Lees meer]