Donatie kalenderactie drukkerij Engelen

 

Afgelopen week hebben we de donatie van de kalenderactie van drukkerij Engelen in ontvangst mogen nemen. Na het in ontvangst nemen van de cheque zijn er direct idee aangedragen die met behulp van de donatie kunnen worden uitgevoerd. Als er in de loop van het jaar een project door de groengroep wordt gerealiseerd, bijvoorbeeld het aanplanten van een aantal bomen of het plaatsen van een poort, kan het zomaar zijn dat dit met behulp van de donatie mogelijk wordt gemaakt. U kunt de projecten bijhouden via ’t Klökske, website of social-media van de Groengroep, of door te komen helpen tijdens de werkdagen. Namens de Groengroep willen we iedereen bedanken voor het ondersteunen van de kalenderactie.

 

Albizia julibrissin (Perzische slaapboom) de nieuwe stadsboom van 2025?

 

Volgens klimatologen heerst er in grote delen van Nederland over zeven jaar hetzelfde klimaat als rond Bordeaux. Het KNMI heeft vier scenario’s ontwikkeld om de klimaatverandering in beeld te brengen, gebaseerd op luchtstromingspatronen en temperatuurstijging. In het gunstigste geval praten we over 1 graden Celsius opwarming. In het slechtste geval een opwarming van 2 graden Celsius, zachtere en nattere winters door een toenemende westenwind en warmere drogen zomers door een toename van de oostenwind.

Gevolgen

Voor het groen in Nederland zijn de gevolgen van klimaatverandering niet gering. Grotere temperatuurverschillen tussen stad en platteland. Droogte doordat hemelwater direct wordt afgevoerd naar de riolering waardoor de bodem uitdroogt. Wateroverschotten in de winter in periodes dat planten niet of nauwelijks groeien. Vochtminnende soorten, ecologische systemen en koudminnende soorten krijgen het moeilijk.

 

Tegenmaatregelen

Creëren van waterbuffers die in contact staan met plantvakken en groeiplaatsen. Ook composteren is waardevol, hoe meer organische stof, hoe meer water een bodem kan vasthouden en naleveren. 7 % is ideaal en te realiseren door te mulchen, de grond rondom bomen en planten te bedekken met organisch materiaal zorgt tevens voor de onderdrukking van onkruid.

 

Nieuwe soorten

De klimaatverandering biedt kansen voor de toepassing van andere soorten. De verschuiving van het sortiment tot nu toe is gericht op meer zuidelijk en mediterrane soorten die nu gangbaar zijn, maar vroeger vorstgevoelig waren. Droogte tolerantie is één van de kenmerken waaraan deze planten voldoen. Wordt de Albizia julibrissin de nieuwe stadsboom in 2025? Hoe dan ook, de roze bloemen in de periode van juni tot augustus worden goed bezocht door bijen en vlinders (zie afbeelding).

 

Maik Gijsen