Peel wandeling. Ik ben het jaar begonnen met een wandeling door de Maria peel en ik hoop dat ik de tijd krijg om de ontwikkelingen te volgen die Staatsbosbeheer verwacht. Met groot vlagvertoon is het project Peelvenen aangezet en uitgevoerd. Het project hoogveenherstel en wat daar allemaal bij komt kijken. Machines zijn een paar jaar bezig geweest om openheid te verschaffen. Bomen en struiken weg. Waterpeil vooral stabiel maken; want voorheen wisselde de waterstand te veel, soms te droog en soms nat. Want hoogveenvorming moet door kunnen gaan en geen last krijgen van uitdroging. De lekken die er waren en droogte in de hand werkten; zijn gedicht en er zijn stuwen geplaatst. De trosbessen zijn nu allemaal weg uit het gebied en dat is goed te zien, je kunt verder van je af kijken. De droge zomer van 2018 heeft het gebied nog een keer flink op de proef gesteld. De paden zijn aangevuld met scherpe zand en de bikers kunnen hun gang gaan. Nu zag ik enkele mountain-bikers; met beter weer zullen andere fietsrecreanten het gebied doorkruisen, net zoals  de wandelaars dat nu reeds doen. De Maria peel kent enkele grote plassen, het zal wel wat jaren duren voordat die vol veenmos raken en dat het veen volop begint te groeien. Het gebied van de trosbes; aan de zuidkant kent veel  dagputjes van vroeger, gaten die ontstaan zijn door het steken van turf in een dag tijd door een persoon. Deze zijn heel interessant omdat diverse veenmossen daarin zullen groeien bij vernatting en er libellen, salamanders en spinnen in leven. Als hoogveen een keer sterker zich aan ’t vormen is zal het ook beter water vast houden en daardoor ontstaat stabiliteit. De kwaliteit van het water is ook wel zo belangrijk zowel voor de veenvorming alsook voor planten als veenpluis, zonnedauw, wollegras en de heide.

Het gebied aan de noordkant; de Horsterdriehoek, kent meer droge stukken daar verwacht men de kraanvogels  terug. D.w.z. dat deze vogelsoort er gaat broeden. Wat een sensatie als de vogelaars en ook wij, het eerste koppel zou kunnen begroeten.

Dat geldt ook voor de ooievaar, maar dan heb ik het over het poelen gebied rondom Sevenum. Zo’n 70 poelen liggen te wachten op dat soort bewoners. En wat zou u denken van de oeverzwaluw. Op de Vorst gaat de Groengroep, de geschiktheid van de Zwaluwenwand en omgeving een impuls geven, samen met zorgboerderij Vorster Hand om het gebied nog aantrekkelijker te maken voor die  soort. Een mooi project voor het vroege voorjaar 2019 binnen het wandelgebied van Knopen Lopen. Vrijwilligers gevraagd!!!

Wiel v.d.Linden.