Zaterdag 11 mei Geocatch Groengroep-werkdag!

Twee maal per jaar komen de actievelingen van geocatch naar Sevenum om samen met ons een leuke werkdag te hebben. Men wil zo iets bijdragen aan de groene omgeving en biodiversiteit, waar men met geocatch volop van geniet.

We gaan weer aan de slag in het Jeneverbessengebied tegenover de Schatberg (de Schatbergheide).

We verzamelen 9.00 uur hoek Middenpeelweg/Graskuilen en lopen dan naar de werkplek, waar Dion gereed staat met de materialen om de jeneverbessen in het zonnetje te zetten en bodem gereed te maken voor de jongelingen die hier steeds meer opkomen, gelukkig.

 

Wees erbij en schrijf een stukje natuurgeschiedenis en verkrijg een ochtend gezelligheid!

 

Biodiversiteit in het gedrang

Via media werd deze week volop aandacht gevraagd om overheden er toe te zetten iets te ondernemen. De filosofie van de Groengroep is “wat kunnen we zelf doen” om biodiversiteit te stimuleren….en niet wachten tot overheid iets bedenkt. Samen kunnen we in eigen omgeving al heel wat doen, is de missie.

Kijk eens door de biodiversiteitsbril (vlinder en bijen) wanneer je:

  • De gazonmaaier start om ook de bermen (buiten de uitzichtzone) te millimeteren en al de bloeiende vegetatie te maaien….
  • In de winkel onkruidvergif aanschaft om de onbekende bloemen te lijf te gaan…
  • Het netheidssyndroom voelt opborrelen om al het onbekende uit te trekken….

 

Dus tel even tot 10 en bedenk of het allemaal nodig is en wat de meerwaarde voor biodiversiteit is. Vaak krijg je op een goedkopere en minder arbeidsintensievere manier veel dank terug van insecten, bijen en vlinders, die je weer voorzien met bestuiving voor vele mooie vruchten!

 

Dus, bedenk je wat kun je zelf doen aan biodiversiteit!

 

Met groeten,

 

Ron Janssen

Ron_janssen@planet.nl

 

Groengroep Sevenum