Vandaag in ut stukske: Vorstelijke werkdag zaterdag, Landschap Horst ad Maas, snoeien is een kunst, bomen voor bijen, Joepiepedje, Greune loper OLS

Vorstelijke werkdag zaterdag aanstaande
De werkdagen van de Groengroep zijn naast het werk, ook een beleving om aan mee te doen. Zaterdag aanstaande een beleving op de Oije Vors en Nieje Vors en omgeving. Een leuke actuele Prinselijke carnavalslink, vormt een uitnodiging aan eenieder om te komen helpen. Start 9.00 uur Zorgboerderij Vorsterhand, op de Vorst (familie Mart Kersten). Hier verdelen we de klussen! Schup meenemen!

 

 

 

 

 

 

Foto: Pedje wordt zaterdag een fraai voedselboslaantje!

Landschap Horst ad Maas
Binnen Horst aan de Maas zijn we een actieve en bruisende stichting, welke een voorbeeld en inspiratiebron is voor anderen. Onder de koepel van Landschap Horst aan de Maas maken de aangesloten stichtingen en groepen gebruik van de faciliteiten en kunnen we mekaar versterken.
Het beleidsplan LHadM 2019-2023 laat ook zien dat binnen Horst meerdere “Groenwerkgroepen” in de startblok staan, want het actief werken in eigen streek is verrijkend voor nieuwe ideeën. Juist het laten zien van resultaten en erg belangrijk de gezelligheid is een stimulans om met vele de handen uit de mouwen te steken.

Snoei is een kunst
Kun je zagen, dan kun je ook snoeien….denkt men. Maar snoeien is ook een kennisvak waar je kennis en inzicht voor nodig hebt. Je ziet vaker bomen die “verkrachtend gesnoeid” zijn en hierna enorm veel “langloten” maken en steeds weer jaarlijks zaagwerk vragen…Veel moeite wat niet iets fraais oplevert. Een goede hovenier herken je ook aan het snoeigedrag met inzicht/vakkennis!
De snoeikunst is om een boom middels opkronen en enkele takken (indien nodig) in de kroon weg te nemen of te snoeien (kroon wat uitlichten), waarmee de vorm (habitus) van de boom gelijk blijft. Elke boom heeft zijn typische herkenningsvorm! Maak niet van elke boom een standaard-eenheidsworst…..

Bomen voor (solitaire) bijen
Horst is binnen Limburg aanvoerder bijvriendelijkheid, dus gemeente krijgt veel positieve reacties en ondersteuningen. Zo ook vanuit de Lidl die het mogelijk maakt om in Horst ca 70 bijenbomen te planten.
Vanuit de Groengroep hebben we er al vele geplant, gesponsord door Lidl/gemeente en zaterdag worden er in Kronenberg in een bestaande laan weer enkele mooie exemplaren toegevoegd. Verschillende Lindes met een verschillende bloeitijd!

Joepiepedje wordt prachtig
De maand maart zal voor Joepiepedje bijzonder worden. Op vele fronten lopen met KnopenLopen de voorbereiding en ontstaan weer nieuwe ideeën. Begin maart maken we iets moois bekend en barst de uitvoering en publiciteit los. Wordt vervolgd……….

Greune loper OLS
Groengroep is een van de vele verenigingen die het OLS helpen. Vele mensen geven al aan dat ze ons aanvinken als te ondersteunen organisatie. We willen bij voorbaat deze financiële steun inzetten om “Unne greune loper” uit te leggen voor de vele bezoekers aan het OLS. Een bloemenzee, een prachtig oude Esdorplandschap vormt het decor. We geven zo het OLS een biodiversiteitsmeerwaarde en mensen beleven dat bloemrijke akkerranden helpen om land- en tuinbouwgewassen te bestuiven, zodat we in de verre toekomst kunnen blijven genieten van het gerstenat, wat bijvoorbeeld brouwerij Gulpener hoog in zijn vaandel heeft staan!

 

Met groet,
Ron Janssen
Stg. Groengroep Sevenum
ron_janssen@planet.nl
077-4670321