Home » Laatste site updates

  Knopenlopen onze zusterorganisatie heeft de vorige zondag met de wandeling knopenlopen culinair veel positieve reacties gekregen. Ik heb zelf via deelname mee kunnen profiteren van de kwaliteit die neergelegd is door die club mensen. Het Serums landschap in de hoofdrol met mooi gemaaide paden , de wat nattere plekken met houtknippers/ kru...

Het heideterrein WERTEMER is de laatste echte open heikop in Sevenum. Het gebied is eigendom van de gemeente Sevenum en in beheer van de groengroep. Het is een restant van uitgestrekte heidevelden aan de rand van de Peel. Dit was in de 19e eeuw het domein van herders met hun kudden. In dit voormalig broedgebied van korhoen en kemphaan heeft de w...

Groengroep Sevenum De Stichting Groengroep Sevenum bevordert en werkt actief aan de ontwikkeling en beheer van natuur en landschap in Sevenum. We trachten deze doelstelling te bereiken door samenwerking met de gemeente, burgers, agrariërs en maatschappelijke groeperingen zoals LLTB, Heemkunde vereniging en S.B.B.Met als gezamenlijk doel actief we...