Home » Laatste site updates

De nacht in en…….. Stilte! De Groengroep organiseert in het kader van de Nacht van de Nacht een wandeling in het donker op zaterdag 29 oktober om 19:00 uur. Tijdens de Nacht van de Nacht wordt aandacht gevraagd voor de duisternis. Het thema dit jaar is ‘Stilte!’. De avond start bij Zwarte Plakweg 89 te America, waarna we een mooie (hope...

Het heideterrein WERTEMER is de laatste echte open heikop in Sevenum. Het gebied is eigendom van de gemeente Sevenum en in beheer van de groengroep. Het is een restant van uitgestrekte heidevelden aan de rand van de Peel. Dit was in de 19e eeuw het domein van herders met hun kudden. In dit voormalig broedgebied van korhoen en kemphaan heeft de w...

Groengroep Sevenum De Stichting Groengroep Sevenum bevordert en werkt actief aan de ontwikkeling en beheer van natuur en landschap in Sevenum. We trachten deze doelstelling te bereiken door samenwerking met de gemeente, burgers, agrariërs en maatschappelijke groeperingen zoals LLTB, Heemkunde vereniging en S.B.B.Met als gezamenlijk doel actief we...