Home » Laatste site updates

 ‘t Zaerums Nest! Leuk dat ‘t Zaerums Nest is geopend afgelopen zaterdag. De trotse Marianne deed met veel verve haar toespraak. De opening zelf werd door wethouder van Rensch gedaan. Bijzonder is, dat Marianne in haar toespraak, ook de Groengroep noemde als een van de partners om samen met ’t Zaerums Nest activiteiten te doen. Bij ...

 Groengroep en Jan Lemme. Jan heeft vanaf 1996 tot 2012 deel uit gemaakt van de Groengroep. Hij heeft de club altijd een warm hart toegedragen en heeft de hoofddoelstelling van de Groengroep  in zijn ogen: veel  GROEN  in Sevenum  geprobeerd in praktijk te brengen.  Dit deed hij door zelf en anderen er toe te bewegen bomen, natuurlijke bep...

Groengroep Sevenum De Stichting Groengroep Sevenum bevordert en werkt actief aan de ontwikkeling en beheer van natuur en landschap in Sevenum. We trachten deze doelstelling te bereiken door samenwerking met de gemeente, burgers, agrariërs en maatschappelijke groeperingen zoals LLTB, Heemkunde vereniging en S.B.B.Met als gezamenlijk doel actief we...