Home » Laatste site updates

Transitie. De overgang naar het gebruik van brandstoffen die minder milieu belastend zijn. In Rotterdam is een maritieme mijlpaal bereikt. Een Russische tanker; de Gagarin Prospect die op LNG vaart, wordt daar voor het eerst voorzien van vloeibaar aardgas. Deze tanker is de eerste door vloeibaar aardgas gedreven olietanker ter wereld. Vanaf 2020...

 Groengroep en Jan Lemme. Jan heeft vanaf 1996 tot 2012 deel uit gemaakt van de Groengroep. Hij heeft de club altijd een warm hart toegedragen en heeft de hoofddoelstelling van de Groengroep  in zijn ogen: veel  GROEN  in Sevenum  geprobeerd in praktijk te brengen.  Dit deed hij door zelf en anderen er toe te bewegen bomen, natuurlijke bep...

Groengroep Sevenum De Stichting Groengroep Sevenum bevordert en werkt actief aan de ontwikkeling en beheer van natuur en landschap in Sevenum. We trachten deze doelstelling te bereiken door samenwerking met de gemeente, burgers, agrariërs en maatschappelijke groeperingen zoals LLTB, Heemkunde vereniging en S.B.B.Met als gezamenlijk doel actief we...