Home » Laatste site updates

Fluitenkruid en pinksterbloem!   Als je nu buiten aan het struinen bent, zie je in de bermkanten en in de weiden de fluitenkruid en pinksterbloem bloeien. Beide planten zijn te vinden in weiden. De fluitenkruid kom je nu in de bermen tegen, omdat de bermen door het veelvuldig maaien eigenlijk ook kunt beschouwen als een weide vegetati...

 Groengroep en Jan Lemme. Jan heeft vanaf 1996 tot 2012 deel uit gemaakt van de Groengroep. Hij heeft de club altijd een warm hart toegedragen en heeft de hoofddoelstelling van de Groengroep  in zijn ogen: veel  GROEN  in Sevenum  geprobeerd in praktijk te brengen.  Dit deed hij door zelf en anderen er toe te bewegen bomen, natuurlijke bep...

Groengroep Sevenum De Stichting Groengroep Sevenum bevordert en werkt actief aan de ontwikkeling en beheer van natuur en landschap in Sevenum. We trachten deze doelstelling te bereiken door samenwerking met de gemeente, burgers, agrariërs en maatschappelijke groeperingen zoals LLTB, Heemkunde vereniging en S.B.B.Met als gezamenlijk doel actief we...