Home » Laatste site updates

Op de Vorst 11 maart a.s. Project afronding onder de vlag van NL doet van het oranjefonds. We krikken de natuurwaarden binnen ons werkgebied weer flink omhoog. Kikkers, salamanders, waterinsecten en oever zwaluwen wordt leefruimte geboden!!!! Dankzij de samenwerking tussen groepen als de Groengroep en Vogelwerkgroep het Hökske. Maar ook de eigena...

Het heideterrein WERTEMER is de laatste echte open heikop in Sevenum. Het gebied is eigendom van de gemeente Sevenum en in beheer van de groengroep. Het is een restant van uitgestrekte heidevelden aan de rand van de Peel. Dit was in de 19e eeuw het domein van herders met hun kudden. In dit voormalig broedgebied van korhoen en kemphaan heeft de w...

Groengroep Sevenum De Stichting Groengroep Sevenum bevordert en werkt actief aan de ontwikkeling en beheer van natuur en landschap in Sevenum. We trachten deze doelstelling te bereiken door samenwerking met de gemeente, burgers, agrariërs en maatschappelijke groeperingen zoals LLTB, Heemkunde vereniging en S.B.B.Met als gezamenlijk doel actief we...