Home » Laatste site updates

Lok ze naar je tuin Kies dit seizoen eens inheemse planten voor de tuin. De vlinders en insecten zijn daar wat blij mee. Het is zowat voorjaar, tijd voor de tuin. En wat ga je planten? Zoal jullie weten zijn er in ons land steeds minder en minder soorten en hoeveelheden vogels, insecten en planten. Vooral deze biodiversiteit holt achteruit...

Het heideterrein WERTEMER is de laatste echte open heikop in Sevenum. Het gebied is eigendom van de gemeente Sevenum en in beheer van de groengroep. Het is een restant van uitgestrekte heidevelden aan de rand van de Peel. Dit was in de 19e eeuw het domein van herders met hun kudden. In dit voormalig broedgebied van korhoen en kemphaan heeft de w...

Groengroep Sevenum De Stichting Groengroep Sevenum bevordert en werkt actief aan de ontwikkeling en beheer van natuur en landschap in Sevenum. We trachten deze doelstelling te bereiken door samenwerking met de gemeente, burgers, agrariërs en maatschappelijke groeperingen zoals LLTB, Heemkunde vereniging en S.B.B.Met als gezamenlijk doel actief we...