Home » Laatste site updates

Vandaag in ut stukske: Goed voorbeeld, Bloemen of maaien, Gewonnen kersenboom, Excursie naar Laarbeek, Gratis bloemen. Goed voorbeeld, doet groen volgen In de regio van Sevenum zijn vele economische ontwikkelingen gaande, zoals ook Greenport, die in volle vaart voortgaan. Vanuit de Groengroep is de gedachte actief in te zetten om de ontwikkel...

 Groengroep en Jan Lemme. Jan heeft vanaf 1996 tot 2012 deel uit gemaakt van de Groengroep. Hij heeft de club altijd een warm hart toegedragen en heeft de hoofddoelstelling van de Groengroep  in zijn ogen: veel  GROEN  in Sevenum  geprobeerd in praktijk te brengen.  Dit deed hij door zelf en anderen er toe te bewegen bomen, natuurlijke bep...

Groengroep Sevenum De Stichting Groengroep Sevenum bevordert en werkt actief aan de ontwikkeling en beheer van natuur en landschap in Sevenum. We trachten deze doelstelling te bereiken door samenwerking met de gemeente, burgers, agrariërs en maatschappelijke groeperingen zoals LLTB, Heemkunde vereniging en S.B.B.Met als gezamenlijk doel actief we...