Home » Laatste site updates

Biodiversiteit Zoal jullie weten zijn er in ons land steeds minder en minder soorten en hoeveelheden vogels, insecten en planten soorten. Met een geleerd woord wordt dat de afname van de biodiversiteit genoemd. Biodiversiteit draagt bij tot veel aspecten van het menselijk welzijn bijvoorbeeld door het leveren van grondstoffen en stoffen voor ...

Een bomenproject op initiatief van de Groengroep, dat in 1996 is gestart.   Febr.2012 , na 16 jaar. Een evaluatie. Wat zijn de ervaringen? Gaan we nog verder en hoe? Er staan nu 50 bomen langs de Venloseweg; 23 om het Ghanaplein; 22 Heuvelsestraat; 9 langs de v.Vlattenstraat. Voorzien van naamplaatjes op een paaltje. Een prachtige...

Groengroep Sevenum De Stichting Groengroep Sevenum bevordert en werkt actief aan de ontwikkeling en beheer van natuur en landschap in Sevenum. We trachten deze doelstelling te bereiken door samenwerking met de gemeente, burgers, agrariërs en maatschappelijke groeperingen zoals LLTB, Heemkunde vereniging en S.B.B.Met als gezamenlijk doel actief we...