Home » Laatste site updates

Terreinbezoek, om te kijken hoe het staat met de begrazing. Gaat het goed met de plantjes, is de verscheidenheid groot? Kunnen we vlinders bespeuren en andere insecten? Hieruit volgt dan dat er weer andere dieren kunnen leven, zoals vogels. Ja, we zijn met veel soorten op aarde en die moeten allen toch een kans krijgen. Zo lees ik in een artikel ov...

 Groengroep en Jan Lemme. Jan heeft vanaf 1996 tot 2012 deel uit gemaakt van de Groengroep. Hij heeft de club altijd een warm hart toegedragen en heeft de hoofddoelstelling van de Groengroep  in zijn ogen: veel  GROEN  in Sevenum  geprobeerd in praktijk te brengen.  Dit deed hij door zelf en anderen er toe te bewegen bomen, natuurlijke bep...

Groengroep Sevenum De Stichting Groengroep Sevenum bevordert en werkt actief aan de ontwikkeling en beheer van natuur en landschap in Sevenum. We trachten deze doelstelling te bereiken door samenwerking met de gemeente, burgers, agrariërs en maatschappelijke groeperingen zoals LLTB, Heemkunde vereniging en S.B.B.Met als gezamenlijk doel actief we...