Home » Laatste site updates

De nacht in en…….. Stilte! De Groengroep organiseert in het kader van de Nacht van de Nacht een wandeling in het donker op zaterdag 29 oktober om 19:00 uur. Tijdens de Nacht van de Nacht wordt aandacht gevraagd voor de duisternis. Het thema dit jaar is ‘Stilte!’. De avond start bij Zwarte Plakweg 89 te America, waarna we een mooie (hope...

Een bomenproject op initiatief van de Groengroep, dat in 1996 is gestart.   Febr.2012 , na 16 jaar. Een evaluatie. Wat zijn de ervaringen? Gaan we nog verder en hoe? Er staan nu 50 bomen langs de Venloseweg; 23 om het Ghanaplein; 22 Heuvelsestraat; 9 langs de v.Vlattenstraat. Voorzien van naamplaatjes op een paaltje. Een prachtige...

Groengroep Sevenum De Stichting Groengroep Sevenum bevordert en werkt actief aan de ontwikkeling en beheer van natuur en landschap in Sevenum. We trachten deze doelstelling te bereiken door samenwerking met de gemeente, burgers, agrariërs en maatschappelijke groeperingen zoals LLTB, Heemkunde vereniging en S.B.B.Met als gezamenlijk doel actief we...