Home » Laatste site updates

Transitie. De overgang naar het gebruik van brandstoffen die minder milieu belastend zijn. In Rotterdam is een maritieme mijlpaal bereikt. Een Russische tanker; de Gagarin Prospect die op LNG vaart, wordt daar voor het eerst voorzien van vloeibaar aardgas. Deze tanker is de eerste door vloeibaar aardgas gedreven olietanker ter wereld. Vanaf 2020...

Het heideterrein WERTEMER is de laatste echte open heikop in Sevenum. Het gebied is eigendom van de gemeente Sevenum en in beheer van de groengroep. Het is een restant van uitgestrekte heidevelden aan de rand van de Peel. Dit was in de 19e eeuw het domein van herders met hun kudden. In dit voormalig broedgebied van korhoen en kemphaan heeft de w...

Groengroep Sevenum De Stichting Groengroep Sevenum bevordert en werkt actief aan de ontwikkeling en beheer van natuur en landschap in Sevenum. We trachten deze doelstelling te bereiken door samenwerking met de gemeente, burgers, agrariƫrs en maatschappelijke groeperingen zoals LLTB, Heemkunde vereniging en S.B.B.Met als gezamenlijk doel actief we...